Voorzitter

Jeroen Luth
De Pol 4, 8061 BK Hasselt

Penningmeester

Gerben Poetsma
Brouwersgracht 2, 8061 GM Hasselt


Algemeen emailadres

Je kunt het bestuur met vragen of opmerkingen bereiken via het algemene email-adres:


Aanmelden/opzeggen lidmaatschap

Aanmelden als nieuw lid kan op de maandagavond. Vraag dan even naar Gerben Poetsma. Aanmelden of opzeggen kan ook per email.


Aanmeldingsformulier

Wij verzoeken nieuwe leden om het aanmeldingsformulier in te vullen en voorzien van een handtekening in te leveren of op te sturen aan de penningmeester.